99mac nere?

Service eller problem?

Yep!

Nere! Vi jobbar på det :slight_smile:

Nu är vi uppe igen!

1 Like

Halvnere?

Fatal error : Cannot access property Snow\Hydrate\Nexus\DataObject::$meta in /var/www/mac99-vhost/Mac99/Library/Snow/Hydrate/Nexus/DataObject.class.php on line 13

Samma här!