Apple limiterar Netflix - krig

Gäller väl alla som streamar via ap2 ?.. va ja kan läsa iaf … verkar vara ”lite bökigt” när alla ios uppdateringar kommer för som som anv av ap … :man_shrugging:t2:

Men titta de hade du ju redan postat :sleeping::innocent:

1 Like

Som du vet ligger jag och mina Android i minoritet i denna familj. Så håller dagligen på med apple grejer.