Kan vi inte bestämma nu att om en app får "dark mode" så är det inte längre en nyhet?

Bara att ställa in auto uppdatering av alla appar och sedan slå av aviseringar på 95 procent :slightly_smiling_face:

Automatiska uppdateringar fungerar tyvärr helt värdelöst i iOS :frowning:

1 Like

Sen vill man ju ha stenkoll på uppdateringarna… Finns inget bättre en att gå in i appstore ett par gånger om dagen… :slight_smile:

4 Likes

Ja! Och nu - äntligen en app som går mot strömmen! :laughing:

1 Like

Expressen fick dark mode idag :rofl:

Har inte de haft det de senaste decennierna? :joy::rofl:

2 Likes

Hahahaha

1 Like

1 Like

kanske har nämnts. men varför kan inte teknikveckans darkmode vara dark istället för grå dassig.

Det är bra som det är.:wink::heart_eyes:

brightmode är det nya svarta.

ni hörde det från mig först !!

Kolla! Dark mode till MKVToolNix:

Som jag längtat! :wink:

Yr just turned black !!! :innocent:

Blocket !! :+1:t2:

1 Like

Tradera !! :sunglasses:

3 Likes

Meh!!! Skulle precis skriva :joy:

1 Like

To slow :wink:

1 Like

Parkster :sunglasses:

1 Like

Kivra :sunglasses::man_dancing: