Layout Facebook

Har Facebook.bytt layout igen på sin iOS-app eller är det vara jag?
Innan var det en logga längst ner i mitten och flödet till vänster och aviseringar till höger.
Nu är det dom trista symbolerna i nederkant igen :worried:

1 Like

De experimenterar med utseendet hela tiden och det ser olika ut för olika användare.

Ett tips är att det går att dölja vissa av ikonerna längst ner genom att hålla inne på dem och välja Ta bort från genvägslist.

1 Like

Det där har jag haft i snart ett år :man_shrugging:

1 Like

Går ej! :rofl: Kommer later :rofl:

Fick sådär förra veckan :man_shrugging:t2:

:stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

Tryckt nej 1000 gånger

Facebook är ett frustrerande experiment.

1 Like

Kan jag med!

1 Like

Jag vill ha tillbaka den jag hade innan med loggan centrerad.