Så liten, så fin!


#1


#2

Faktiskt , halva tjockleken bar så e sen välkommen tillbaka , som jobblur


#3

Va e se för överskrift … :heart: Och vad ?..


#4

Det var bara ett hjärta men den gjorde en fyrkant av någon anledning :face_with_monocle:


#5

Haha - välkommen i klubben då ! :two_men_holding_hands:


#6

Så snygga ikoner :heart: