Sonos slutar uppdatera produkter maj 2020

Värt att ta till tanke vid ev. begagnat-inköp

1 Like

2 posts were merged into an existing topic: Sonos sätter äldre produkter på konstgjord andning