Svenskarna tycker sociala medier är gammalt - särskilt Facebook

Från sajten:
https://teknikveckan.com/internet/svenskarna-tycker-sociala-medier-ar-gammalt-sarskilt-facebook/
I årets Svenskarna och internet av Internetstiftelsen kan vi läsa många intressanta spörsmål om hur vi ser och verkar på internet i vår land. Ett av de kanske mest intressanta i år är det faktum att vår användning av sociala medier minskar och då framförallt bland ungdomen.

Men även att giganten Facebook minskar i nästan alla åldersgrupper och det drastiskt inom de yngre generationerna. Inte heller Instagram lyckas mot denna trend i grind och ökar endast på marginalen samtidigt som det minskar i rejält i alla åldrar mellan 12 och 35. Snapchat har det inte lättare.

Diagram som visar att Facebook minskar i alla ålderskategorier utom bland pensionärerna.

Diagram av Emanuel Karlsten – Emanuelkarlsten.se

Om det är TikTok som tagit över bland de yngre är dock oklart då denna tjänst inte mäts.

Twitter däremot har börjat öka igen så sakteligen. YouTube står stil men det på en mycket hög nivå. Linkedin är i princip ingen som använder dagligen, endast 5%.

Djupare analyser av just sociala mediebiten hittar du hos emanuelkarlsten.se medan rapporten i sig hittar du hos Internetstiftelsen.

Du missar väl inte heller Bubblan.tekniveckan.com vår alldeles egna lilla sociala tillhåll här på interweben?

1 Like

Det är la bra?

Är själv inte mycket för det! I mitt tycke är Facebook ena jävla grisar!

2 Likes

Håller med dig om det
På Facebook ljuger du för dina vänner och på Twitter talar du sanning till okända :slightly_smiling_face:

1 Like

Såg det här klippet nyss:

Hon var inte att leka med! Det är så Mark Zuckerberg ska tas!

1 Like