Diskussionstråd om IoT och smarta hem

Vi är två studenter på sista året på IT, medier och design-programmet på Södertörns Högskola och skriver nu vår C-uppsats i Medieteknik. Kärnan i vår C-uppsats är en studie som vi vill genomföra för att undersöka fenomenet Internet of Things (IoT) och hur användare ställer sig till tekniken.

Vår datainsamling sker via olika forum och vi garanterar att ni i uppsatsen kommer förbli anonyma.

Med IoT-enhet menas en enhet som har en inbyggd sensor som kan samla in, hantera och dela data med andra enheter via något slags nätverk (oftast internet, kan också vara bluetooth). Datahanteringen och den ständiga uppkopplingen till nätverket innebär att enheter:

-kan fjärrstyras: exempelvis en termostat som sätts på via en applikation i mobilen.

-kan utföra en uppgift självmant: smarta lampor som känner av att det är mörkt och tänds.

-blir smartare ju mer data som hanteras: självstyrande bilars programvara blir bättre ju mer data dess sensorer hanterar och de blir därmed bättre på att köra.

Många IoT-enheter styrs via smarttelefoner, men smarttelefonen i sig anses idag vara mer en dator än en IoT-enhet.

Vi skulle vilja följa en diskussion där ni jämför varandras upplevelser där ni exempelvis kan utgå från följande frågor:

Vilka enheter använder du i vardagen (på arbetsplatsen eller privat) och hur påverkar de din vardag (positivt/negativt) ?

Om du äger IoT-enheter, hur ställer du dig inför den data som samlas in om dig?

Finns det enheter du inte vill köpa/skaffa och varför?

Vad innebär IoT för dig, hur skulle du förklara begreppet?

Vad är din allmänna syn på fenomenet IoT?

Vi svarar självklart om det är något specifikt ni undrar över med våran studie! Tack på förhand!

Vänligen Elina och Paulina

Hur många trådar om samma sak tänkte ni starta?

Måste nog hålla med @Sigge lite. Lättare att hålla koll på en tråd om det än flera.

ber om ursäkt och förstår fullständigt! Ny på forumet och ville med vår metod av datainsamling få en spridning bland olika personer. Men förstår att det kanske inte var lämpligt. Tack för feedback.

Joseph Valacich och Christoph Schneider tar i sin bok Information system today (2018) upp ett spännande etiskt dilemma kring IoT. Läs gärna och kommentera dina tankar kring detta :slight_smile:

“In 1949, English author George Orwell wrote the novel “1984,” which described a futuristic tyrannical society with omnipresent government surveillance by an entity known as “Big Brother.” Big Brother was not a helpful and nurturing sib- ling but an entity that seeks power for its own sake and not for the good of others. Since his writing, Orwellian is an adjective reflecting actions that could be destructive to the welfare of a free and open society. Privacy advocates are concerned that many types of gadgets and home automation devices, falling under the Internet of Things (IoT) megatrend, when paired with advanced analytics capabilities, have the potential to haveOrwellian impacts on society.

There are a wide range of IoT devices that are designed to scoop up massive amounts of data to aid humans and other sys- tems in our modern society. But as more and more data are col- lected and analyzed, many privacy advocates fear we are losing more and more of our anonymity and individual freedom. For example, when considering IoT devices, privacy advocates are concerned with a variety of questions. What data are IoT devices collecting? Who has access to these data? How can these data be used? And, as news reports demonstrate, IoT data can be used in unexpected, interesting, and legally significant ways.

Imagine all of the things that could be equipped with a sen- sor and have data collected about their use. For example, thingslike your toaster, refrigerator, thermostat, lighting, and even the front door lock on your apartment. All of those seem kind of cool, right? What about your toilet? That doesn’t sound too cool. If you have any concerns about a government reading your e-mail, how would you feel about a database collecting information on every time your toilet flushes? Imagine what a medical research group could do with such data. In sum, the data collected for every thing could end up in the hands of law enforcement, the government, marketing companies, and even malicious hackers. And this is not science fiction.

In 2016, the U.S. government admitted it was using IoT devices for spying and snooping on possible terrorists and crim- inals. The U.S. director of national intelligence, James Clapper, made it clear that IoT sensors and devices are providing ample opportunities for intelligence agencies to spy on targets. “In the future, intelligence services might use the [Internet of Things] for identification, surveillance, monitoring, location tracking,

and targeting for recruitment, or to gain access to networks or user credentials,” Clapper told a Senate panel as part of his annual “assessment of threats” against the United States.

In combination with advanced analytics, the IoT will allow companies to provide unprecedented services to customers. Reminders, automatic ordering, activity tracking, and a pleth- ora of other conveniences will become a normal part of our lives. However, with all of these conveniences, we will also be providing an abundance of data about our daily lives that can at a minimum be a privacy invasion or be misused by malicious hackers or even our own government. While such Orwellian concerns were not possible in 1984, in today’s digital world, Big Brother has arrived.” (Källa: Valacich och Schneider, 2018, s.275).

Vilka enheter använder du i vardagen (på arbetsplatsen eller privat) och hur påverkar de din vardag (positivt/negativt) ?

  • Jag använder några smarta eluttag för att styra lampor. Den största fördelen är att de startar automatiskt när solen går ned och stänger av sig på ett bestämt klockslag. Jag kan också använda dem när jag är bortrest så att det är lite ljus i huset. Då lägger jag in ett schema så att de tänds och släcks oregelbundet.
    Om du äger IoT-enheter, hur ställer du dig inför den data som samlas in om dig?
  • Jag tycker att det kan vara ett problem. Inte minst om det är Kinesiska bolag inblandade. JAg har därför hålla mig borta från dessa varumärken. Kanske lurar jag mig själv då det är svårt att helt ha kontroll.
    Finns det enheter du inte vill köpa/skaffa och varför?
  • Jag tror mycket på det “smarta hemmet”. Men än så länge är det allt för prematurt för att det ska fungera på ett bredare sätt i vår familj. Jag kan tänka mig många enheter, lampor, uttag, larm, kameror, bevattning, radiatorventiletr, värmepumpen etc.

Vad innebär IoT för dig, hur skulle du förklara begreppet?

  • Prylar i hemmet som är uppkopplade och går att styra via olika uppkopplingar. Samt att de bör kunna styra varandra.

Vad är din allmänna syn på fenomenet IoT?

  • Prematurt men med mycket stor potential. Dock risker med att många saker i hemmet blir “ömtåligare” för störningar vid elavbrott och inte minst nätproblem. Integritetsaspekten är också ett problem. Ta apples Hem-app just nu. Många, inkl. mig drabbas nu av att brickorna i appen tar 5-6 sekunder att starta. Om man då vill starta en lampa när man kommer in i ett mörkt rum är det ju skrattretande vilken ineffektivitet det är jämfört med att hantera det via en traditionell tryckknapp. Man ska öppna telefonen, ta fram appen, klicka på den och sedan vänta i 6 sekunder för att sedan klicka på rätt bricka.