IKEA visar sitt rätta jag

Freudiansk felskrivning? :slight_smile:

4 Likes

Lika mycket rätt som Kungsbacka ?.. :joy::man_shrugging:t2:

Pff ni utbölingar kan ju inte ens skilja på Sverige och den Skånska orten Svedala!

1 Like

Öhh … :slight_smile: