Samsung Galaxy unpacked

Apple nörd som man är, så är de ändå intressant och se va dom andra märkena presenterar på marknaden… Ska ni se eventet?

1 Like

Ser från samtliga tillverkare om jag har tid, man vill väl ha koll. :slight_smile:

1 Like

Eller hur! :+1:t2:

1 Like

Jajamensan :slightly_smiling_face:

1 Like

Självklart! Man måste ju hålla sig ajour med vad som händer :slight_smile: plus att man får en ursäkt för att ta en öl :partying_face:

4 Likes