Stora politiktråden

Bakom skämt ligger alltid en gnutta allvar.

Humor på jobbet är alltid ok men det är frågan vilken sorts humor.
Sexistiska skämt oberoende om det riktas mot män eller kvinnor är inte ok.

1 Like

Det är jag som betalar för städhjälpen så hemma hos oss är det jag som står för städningen!

Gissar på att du inte läste rapporten?

Med den tillgängliga statistiken går det inte att säga något om eventuell diskrimine- rings betydelse för löneskillnaden, men både lagar och de kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden syftar till att undanröja risken för lönediskriminering.

Vad har du för källa på det?

Jo men inte du tydligen. För det står klart och tydligt att det inte går att dra någon slutsats om det är eller inte är diskriminerade. Med andra ord som utesluter inte det.

Har du haft ett jobb eller? Händer hela tiden vid fikabordet. Men du kanske är en kvinna på ett kvinnodominerade jobb.

Och hur tänker du kring vertikal och horisontell segregering? Varför ser det ut så, varför råkar just mäns sektorer vara mer betalda, varför väljer kvinnor de sektorer de väljer, varför gör män karriär mer än kvinnor. Vad ligger bakom detta?

1 Like

Anekdotisk bevisföring ger jag inte mycket för, men jag har aldrig sett något som kan anses diskriminerade. Om något har jag sett motsatsen. Tex sade enda personen med utlandsklingade namn upp sig, som en slump blev nästa anställda en person med just utlandsklingade namn :stuck_out_tongue:

1 Like

Har du hört talas om Lackmustestet?

Avgöra pH-värde?

edit: Fast du kanske menar det blir en och annan lack mus av mitt tidigare skämt? :rofl:

Män är generellt sätt mer risksökande än kvinnor. Bla en förklaring till varför de ofta söker karriärer (för karriär kräver risk, tex bara män av mina vänner som startat eget)

Intressant då ska jag påminna dig nästa gång du själv använder dig av den. För du är själv duktig på att använda dig av det

Är man född med silversked i munnen och aldrig behövt göra ett riktigt dagsverke på ett sågverk eller en verkstad så vet man inte vad man pratar om.

Jag använde den precis ovanför. Skillnaden är att jag vet vad det betyder

Det är precis det jag har sagt. Att det inte går att bevisa att det handlar om någon diskriminering.

Så du har ändrat dig nu? Att det inte går att fastställa?

Så det är anekdotisk bevisföring för att det finns en massa manschauvinister som vill behålla könsmaktsordningen.
Misstänkte det!

Jag tror det är svårt att dra generella slutsatser om alla orsaker till det.

Men det horisontella har undersökningar visat att det beror mycket på att löneutveckling inte finns på samma sätt i statlig verksamhet jämfört med privat.

Vertikalt har verkar forskningen luta åt att kvinnor väljer utbildningar som ger lägre betalt och arbetar mindre än män.

Haha du ger inte mycket för anekdotisk bevisföring när andra gör det för du drar slutsatsen att dom inte vet vad det betyder :joy::joy::joy:
Snacka om högfärdig

Och det går inte att bevisa att det inte handlar om diskriminering. Fattar du dilemmat.

Nej, till skillnad från dig vet jag det inte betyder något rent statistiskt. Till skillnad från du och dina polare. Men det är roligt när dina känslopolare debatterar mot sakkunniga, denna med veronica palm vs david eberhard är för bra. Han tar upp mycket av den ståndpunkt jag har i klippet

Ja, dilemmat är att du påstår att det finns lönediskriminering utan att ha bevis för det.

1 Like